Kontakt

Biuro Projektu

„Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mehanicznych w Katowicach”
mieści się w Budynku Szkolnym Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

adres
Pokój nr 13
ul. Armii Krajowej 84
40-671 Katowice

 

Telefon 32 440 14 66

 

Godzin przyjęcia petentów

w dni robocze do 22 grudnia 2012 rano w południe popołudniu
poniedziałek 7:00 – 8:00 11:30 – 11:45 15:15 – 16:15
wtorek 12:30 – 12:45 15:15 – 16:15
Środa 7:00 – 8:00 11:30 – 11:45 15:15 – 16:15
Czwartek 12:30 – 12:45 15:15 – 16:15
piątek 7:00 – 8:00 11:30 – 11:45 15:15 – 16:15