Strona Domowa

Strona powstała w celu informowania o projekcje  „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach„. Projekt ten jest realizowany w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –…